Journalister förstår inte wikitekniken

Den här artikeln visar att Aftonbladet inte förstår Wikipedia: CIA censurerade Wikipedia. Hela grejen känns väldigt mycket ”och”? Det som händer är bara att någon rullar tillbaka det hela och uppgifterna finns där igen. Journalister borde gå en kurs i web2.0 och sociala medier…

Uppdatering: SVD låter sina läsare uttala sig om Wikipedia. Det som är skrämmande i detta är inte okunnigheten om Wikipedias eventuella trovärdighet utan snarare människornas jämförande tro på andra uppslagsverk. Är det någon som på allvar tror att NE eller EB skulle vara mindre påverkade av att inte lägga in ”känsliga” uppgifter? Fr a har de ett beroende av att ha fullständigt verifierade och dubbelverifierade fakta.
Eftersom svenskar verkar usla på att läsa bra amerikanska artiklar får jag (än en gång) tipsa om artikeln i NYT.