Johansson dementerar utan att öppna för diskussion

Mats Johansson väljer att dementera det som flera, av varandra oberoende, deltagare i ett Almedalsseminarium har hört. Att han anser att bloggar ska förbjudas. Eller nåt annat. För det som denne fd journalist och numera moderatpolitiker gör är att dementerar det som diskuteras. För han utnämner inte vad som han väljer att dementera. Han gör generalfelet att attackera dem som “hört fel” istället för att fundera varför någon kan ha tolkat det han sa på det viset och försöka att rätta till det (banal väljer att lite snyggt lägga in videon till “Sabotage” i samband med att han uppmärksammar detta…).

För övrigt är det onekligen intressant att han inte svarar på de frågor som ställts i kommentarerna till min postning. Och att han väljer att stänga kommentarerna för den postning där han dementerar. Varför? Uppenbarligen för att slippa jobbiga följdfrågor. Uppenbarligen för att kunna fortsätta sitt försök att förklara att det hela bygger på att Falkvinge är hans “politiska motståndare”. Onekligen öppnar hans dementi för jäkligt många fler frågor:

  • varför inte låta diskussionen vara fri och ha möjligheten att delta i den: förslagsvis genom att det finns möjlighet att kommentera i hans egen postning.
  • varför välja att inte fortsätta diskussionen när han själv valt att lämna kommentar, exempelvis i min blogg?
  • varför inte försöka att utvidga diskursen, eftersom han uppenbarligen är så pass intresserad, till att diskutera bloggandets och grassroot-journalism i samband med det här?
  • om han varit ärligt intresserad kunde han lätt hittat nya infallsvinklar att diskutera runt det sk näthatet här på deepedition och därmed kanske kunnat sälja in tanken med en IO (Internetombudsman). Mats Johansson väljer inte att göra det – beror det på att hans intresse främst ligger i att skapa PR runt sig själv som politiker och inte i ett genuint intresse av frågan?

Som PR-person med någon sorts koll på det nya medielandskapet så är Mats Johanssons handlande märkligt. Och ger knappast någon känsla av att han inte skulle kunnat uttala det som han nu anser sig felaktigt anklagad för. Fr a genom att välja att negligera en diskussion på en blogg som knappast kan sägas vara “liten och obetydlig” i bloggosfären (om jag får vara lite självbelåten).
Gammelmedias (och numera diverse förut frihetsälskande moderater) väljer att göra en alltför välkänd propagandistisk process när det gäller bloggar och sociala media:

  • först försöker man negligera “fienden” – de finns inte.
  • När man inser att det inte lyckas så väljer man att förlöjliga “fienden”.
  • Och när det inte fungerar så demoniseras den del av “fienden” som inte är enligt deras sätt att se dvs. bloggar som inte går i politiska ledband, som inte är kopplade till olika journalistiska produkter.

Det är en av anledningarna att Aftonbladet försöker utnämna Schulman och anhang till “kungar av bloggen”. För det som skrivs på de bloggarna är ofarligt, menlöst gentemot vad som anses som rådande konsensus. Det är inget som hotar mediernas företräde i att tolka verkligheten. Det är genom detta som Isabella konstant blir borttagen från SvD:s och DN:s bloggkommentarer.

Och tyvärr dyker det upp rättshaverister i stil med Linda M som helt enkelt spelar denna åsikt i händerna.

Uppdatering: Jag har mailat Johansson och bett honom att vara lite öppen och intresserad, och komma hit och debattera.

Det vore intressant om du istället för att dementera något och stänga kommentarerna faktiskt diskuterade vidare. Frågan är uppe på bordet och en politiker borde väl ändå ha ett intresse att sälja in sina idéer?
https://deepedition.com/2007/07/16/johansson-dementerar-utan-att-oppna-for-diskussion/

Uppdatering: Ett svar från Johansson –

Jo, men en sådan dialog borde bygga på ett korrekt referat, inte en lögn. Jag är en av landets varmaste blogganhängare och yttrandefrihetsförsvarare, men man får inte det intrycket hos er. Det fanns uppenbarligen ingen seriös avsikt hos er.

Ah. Så debatten om Internetombudsmannen är inte intressant… Jag svarade honom:

Jag var noga med att påpeka att jag refererade till de två bloggar som skrev om det.
Själv förhåller jag mig så seriös att jag har öppna kommentarer, något som du valt bort i din dementi.
Och själv är jag mest nyfiken på vad du faktiskt sa – och hur det kommer sig att två, av varandra oberoende bloggare (från skilda politiska läger) kan uppfatta det på samma sätt.

Andra om: , , , , , , , ,