Styreplan.se avkräver evig icke-exklusiv rätt av innehåll

Så har man då släppt på Styreplan.se. Lord have mercy. När man läser ”Om Styreplan” blir man minst sagt fundersam:

Det är många som inte ser politiker i sammanhang utanför den politiska arenan. Det vill vi ändra på. Vi vill visa politikers andra sidor, utöver de som utmålas i media.
På Styreplan.se lägger du upp roliga bilder du fotograferat på politiker i situationer som inte behöver vara kopplad till politiken.
Du skriver en bildbeskrivning och dina bilder blir synliga för alla, som kan kommentera och lägga upp egna bildsvar.
Dina bilder kan även komma att säljas vidare till tidningar och andra intressanter, vilket ger dig, utöver pengar, en chans att nå ut till olika medier och uppmärksammas som fotograf.

Helt enkelt uppmanar Suzanne Hugoson ungdomar att leka paparazzi mot politiker. Och förutom att göra en fet miss i skrivningen (politiker i olika situationer som inte behöver vara kopplade till politiken – det dolt tänkta är det dolt skrivna…) så är väl chansen att det blir en sajt med ren politiker-mobbing. De försöker friskriva sig men problemet är att deras användaravtal är en EULA i stil med Windows i längd och läser man det så inser man att det egentligen inte finns några bilder som kan publiceras eftersom vem som helst kan finna vad som helst ”stötande”:

Du skall inte använda Tjänsten för att:
a. Ladda upp, anslå, e-posta eller på annat sätt vidarebefordra Innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, förolämpande, trakasserande, skadeståndsgrundande, ärekränkande, vulgärt, oanständigt, som utgör förtal eller annat intrång i annans privatliv, eller som Styreplan.se anser vara rasistiskt, etniskt kränkande eller på annat sätt anstötligt;
b. skada minderåriga på något sätt;
c. utge dig för att vara annan fysisk eller juridisk person eller osant ange eller på annat sätt förvränga din anknytning till en sådan fysisk eller juridisk person;
d. förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierande material i syfte att dölja ursprunget av Innehåll som överförs via Tjänsten;
e. ladda upp, anslå, e-posta eller på annat sätt vidarebefordra Innehåll som du inte har rätt att vidarebefordra på grund av avtal eller lojalitetsplikt (t.ex. insider-information eller företagshemligheter som inhämtats eller avslöjats i ett anställningsförhållande eller i enlighet med ett sekretessavtal);
f. ladda upp, anslå, e-posta eller på annat sätt vidarebefordra Innehåll som utgör intrång i patent, varumärke, företagshemlighet, upphovsrätt eller annan rättighet (”Rättigheter”) som tillhör annan;
g. ladda upp, anslå, e-posta eller på annat sätt vidarebefordra oombedd eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, s.k. ”junk mail”, s.k. ”spam”, kedjebrev, pyramidspel, eller någon annan form av erbjudande, förutom inom de områden (såsom shoppingställen) som är avsedda för sådant ändamål;
h. lagra, sända, e-posta eller på annat sätt vidarebefordra material som innehåller mjukvaruvirus eller annan datakod, fil eller program ägnat att avbryta, förstöra eller begränsa användningen av datormjukvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning.;
i. hindra det normala flödet i en dialog, orsaka att en skärm rullar ner fortare än vad andra användare av Tjänsten har möjlighet att skriva, eller på annat sätt agera på sätt som negativt påverkar andra användares möjlighet att delta i samtal i realtid;
j. störa eller avbryta Tjänsten eller servrar eller nätverk som är kopplade till Tjänsten, eller överträda regler för nätverk som är kopplade till Tjänsten;
k. bryta mot gällande lokal, delstatlig, nationell eller internationell lag, inklusive regler utfärdade av U.S. Securities and Exchange Commission, andra nationella eller övriga börser, inklusive New York Stock Exchange, American Stock Exchange eller NASDAQ, eller annan reglering med samma bindande verkan som lag; eller
l. förfölja eller på annat sätt trakassera annan.

Samtidigt som de har höga mål:

På Styreplan.se har Du chansen att höras och synas. Du har chansen att kommunicera direkt med politiker utan att dina inlägg censureras. På Styreplan.se ges utrymmet att öppet diskutera och debattera.
Styreplan.se är en plattform där du som medborgare och som politiker möts.

så föreslår de en metodik som motsäger meningen att få politiker och medborgare (de som tar bilderna) att mötas. Och metodiken (att ta bilder på politiker i ”vardagliga situationer” och skriva roliga kommentarer motsätter sig tjänstens egna EULA.

För övrigt gör Styreplan samma sak som Lunarstorm och Metrobloggen blivit ifrågasatta för: den som går med i Styreplan.se avsäger sig sina rättigheter till det som publiceras. Det innebär alltså att Styreplan förbehåller sig användarrätten till de foton som publiceras! Enligt EULA:n så kan Styreplan.se:

(b) Avseende det Innehåll du väljer att anslå till allmänt tillgängliga områden i Styreplan.se som innehåller foton eller annan grafik som du väljer att anslå till annat allmänt tillgängligt område inom Tjänsten, beviljar du Styreplan.se en global, royaltyfri och icke-exklusiv rätt och licens att reproducera, ändra, anpassa och publicera sådant Innehåll inom Tjänsten i syfte att visa, distribuera och marknadsföra den särskilda Styreplan.se till vilken Innehållet ingivits eller, avseende foton och grafik, i det syfte som detta foto eller denna grafik ingivits till Tjänsten. Denna licens gäller endast så länge du väljer att fortsätta låta sådant Innehåll ingå inom Tjänsten och upphör när du tar bort sådant Innehåll från Tjänsten.

(c) Avseende annat Innehåll som du väljer att anslå till annat allmänt tillgängligt område inom Tjänsten, beviljar du Styreplan.se en royaltyfri, evig och icke-exklusiv rätt och licens (vilken även kan underlicensieras) att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, bearbeta, distribuera, utföra och visa sådant Innehåll (helt eller delvis) i hela världen och/eller infoga det i annat arbete i annan form, media, eller teknologi nu känd eller senare utvecklad.

(d) Avseende innehåll som du väljer att anslå kan Styreplan.se sälja vidare detta till annan part utan ditt medgivande. I gengäld kommer du att erhålla 50% av arvodet vilket inbetalas till ett av dig angivet kontonummer.

Foton och grafik har de fått lov att göra en egen del för, som dock inte känns vettig eftersom Styreplan knappast kan sluta att använda bilder i ex.vis tryckt material bara för att någon tar bort det från tjänsten. Så rent praktiskt gäller c) även här: en royaltyfri, evig och icke-exklusiv rätt för Styreplan.se att använda det som medlemmar på tjänsten producerar. Visserligen är 50 % rätt ok som arvode men – du har ingen kontroll över till vem som det säljs. Styreplan kan sälja till nynazisterna, USA eller Konsum om de vill – utan att medlemmen har något att säga till om.

Det är onekligen också en intressant sak att Styreplan, precis som många andra bloggcommunities försöker friskriva sig från allt ansvar för vad som publiceras:

Du är införstådd med att för all information, data, text, mjukvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden eller annat material (”Innehåll”), vare sig anslaget offentligt eller överfört privat, ansvarar avsändaren ensam. Det innebär att du, och inte Styreplan.se, är helt och hållet ansvarig för allt innehåll som du laddar upp, anslår, e-postar eller på annat sätt överför via Tjänsten. Styreplan.se kontrollerar i den mån vi kan det Innehåll som anslås via Tjänsten och men Styreplan.se garanterar inte detta Innehålls riktighet, fullständighet eller kvalité. Du är införstådd med att genom att använda Tjänsten, kan du komma att exponeras för Innehåll som är stötande, oanständigt eller obehagligt. Styreplan.se svarar inte under några omständigheter eller på något sätt för sådant Innehåll, inklusive för fel eller brist i Innehåll, eller för annan förlust eller skada av något slag åsamkat genom nyttjande av något Innehåll som sänts, e-postats eller på annat sätt överförts via Tjänsten.

Så – ingen kan jaga Styreplan för olagligt innehåll mm men Styreplan kan däremot ta sig exklusiv rätt att använda innehåll. Som de inte tar ansvar för… Rent praktiskt så försöker man här frånsäga sig det ansvar som man som ägare av en plattform faktiskt har enligt såväl PUL som BBS-lagen. Vilket onekligen skulle vara mycket intressant att testa i domstol.

Nej, tyvärr. Förutom att jag tycker att användarvillkoren är lika kassa som Metrobloggens så känns det här inte genomtänkt. En god idé som hade behövt förfinas rätt rejält. Och att sen bygga ett system på .asp…

När det gäller Hugosons pr-känsla mot kritiker så verkar det lämna mycket i övrigt att önska… Inte ett ljud om debaclet med olika versioner. Beigt. Jag skäms över kollegor som är så kassa på att göra rätt.

Uppdatering: Jag har mailat Suzanne på Tactiq och bett henne att ge deras perspektiv på mina postningar om Styreplan.se. Inte ett ljud. Onekligen en intressant inställning till PR…