Verklighetsfrämmande JO

Det var väl tyvärr väntat: Inget skadestånd för pirattillslag men rent ut sagt för jävligt illa. Det innebär att polisen har rätt att slå ut affärskritisk utrustning oavsett om utrustningen i sig är misstänkt att vara använd i samband med brott eller inte – utan att den finns på samma plats som utrustning som misstänks användas till brottslig verksamhet. Det är inte likhet inför lagen och knappast något som stärker känslan av att Antipiratbyråns verksamhet är vettig.

Det som är än mer skrämmande är att JO liksom JK är fullständigt verklighetsfrämmande när det gäller den nya virtuella världen:

JO ansåg att beslagen möjligtvis var långa men fann inte tillräckliga skäl för att utreda saken vidare. Inte heller JK bedömer att dröjsmålet är tillräckligt betydande för att motivera skadestånd. Det hade krävts en längre tid av inaktivitet i hanteringen.

Nä, just ja. Att som e-tjänst bli nedsläckt i en dag är nog för att tappa mycket affärer.

Andra om: , , , , , , ,