Virtuella mörkerkrafter och muslimsk ilska

Hos Stattin hittar jag en synnerligen intressant debattartikel från förbundsordföranden i Vuxenskolan: Folkbildning mot mörkerkrafter. Den bygger någon sorts försök till a) messianskt tänkande om deras val att försöka sig på den virtuella världen b) surfande på diverse mytbildningar om Internet c) ett försvar för att man satsar pengar på ”det däringa internättet”. Det hela blir nästa komiskt i sin våldsamma framtoning.

Gudmundson har däremot en intressant artikel om mediedramaturgin: Han ger den muslimska vreden ett ansikte där han, via snappedshot1, diskuterar det faktum att många bildbyråbilder av muslimska protestanter ofta innehåller en och samma person. Han avslutar med att hänvisa till Christopher Hitchens som menar att vi får stå ut med att det finns vissa muslimer som är arga men att inte låta den bilden bli den enda bilden av den muslimska världen.
I Slateartikeln blev bildsammansättningen oerhört roande: är Rosie McDonnell ung arg muslim också hon?

screen-dump005.png

Uppdatering: Mannen på bilderna har hittats och intervjuats AFP. (via SvD:s ledarblogg)

  1. varför vägrar traditionella media konstant att länka till sina källor? []