Tid är absolut – även på socialförvaltningen i Vetlanda

Janne Josefsson och andra journalister har hindrat socialförvaltningen att utreda andra missförhållanden eftersom hela turbulensen inneburit att personalen mått riktigt dåligt och att alla journalister begärt ut handlingar enligt offentlighetsprincipen vilket tagit tid från den normala arbetstakten. Antar att Josefsson menar att det är ok att andra barn lider.
Några av Josefssons tillskyndare menar säkert att ”då får man väl anställa fler” vilket ju blir oerhört roande eftersom man då glömmer bort att det finns något som kallas budget, och att anställa fler socialsekreterare innebär att någon annan kommunal verksamhet får lov att släppa till pengar. Kritiker och Josefsson kanske kan berätta vilken de verksamhet de tycker är onödig och mindre värd?

Andra om: , , , , ,