Sarkasmens mästerprov

Via Jerry Silwer och hans gästbloggare Björn Wallin hittar jag Christer Enanders briljanta kommentar om Skugges bloggslut. Det är hög kvalitet på den sarkasmen.