PR är politik politik är PR

Apropå det här med Perssons nya jobb: en vis åsikt från en forskare

Tom Andersson, forskare vid institutionen för reklam och pr vid Stockholms universitet, säger till DN.se att Göran Perssons nya jobb tyder på att pr-branschen fått en större roll i att sköta förhandlingar och vara medlare mellan intresseorganisationer.

- Hotet är naturligtvis att det blir mindre transparent. Det blir svårare att veta vem som påverkar vem. Gamla folkrörelse-Sverige har förlorat sin roll som opinionsbildare

Greider och Peter Eriksson är ju bara obsoleta i sina åsikter.

Vill man läsa mer om PR är PR » Researcher en bra början.