Helgon.net kan glömma sina intäkter

Sorry Helgon.net men det här innebär att ni kommer förlora varenda jävla reklamkrona! Stefan Henriksson, ägare och grundare, får leta efter sina reklamintäkter någon annanstans – själv kommer jag å det starkaste att fr o m nu avråda mina kunder för fortsatta köp av reklam där. Jävla idiot! Tyvärr visar det här uttalandet att undermoderatorn uppenbart inte har en unik syn på det hela:

Varför ingrep inte er moderator som övervakade forumet?
–Personen du syftar på har inte utgett sig för att vara pedofil i forumet.
Tycker du inte det?
– Nej.

Uppdatering: Det mest intressanta med den här postningen är alla som dissar den. Eftersom de inte fattat följande:

Som reklamstrateg är mitt primära intresse att skydda det varumärke jag för tillfället jobbar med. Det innebär bland annat att välja vilka medier som varumärket ska ha en relation till, i praktiken – vilka media ska väljas för annonsering. I detta ingår att veta hur det potentiella mediet ser på olika saker, dess innehåll respektive att analysera risker med opinionsstormare etc. I det här fallet skulle ett val av Helgon.net vara förkastligt när det gäller alla varumärken utom varumärken som gärna relateras till ondska och hyperfrihet. Så rent ut sagt: jag skiter i vad verkligen har hänt – det intressanta är vilken bild som ett potentiellt annonsmedia har i målgruppen.

Andra om: , , , ,