Den omvända medielogiken i nöjesnyheterna

DN berättar att kyrkor i Dublin kör mässor baserade på U2:s musik och jag blir lite lätt irriterad: det gjorde för fan Västanfors församling i början av nittiotalet och framåt! Men det här är väl ett exempel på mediaverkligheten: när det gäller olyckor och ”nyheter” så gäller nära-faktorn: att ju närmare något är läsarna desto intressantare bedöms det vara. Men när det gäller nöjesnyheter – fr a i notisformen – så gäller en omvänd form: ju längre ifrån (och att BBC skriver om det) desto intressantare är det. Att jag och flera andra under många år körde olika former av rockmässor är inte intressant men väl när andra länders präster sent omsider väljer att göra det.

Andra om: , , , ,