Bang the Mario

Nördigt ja. En ruggigt säker trummis ja.
Ja jävlar… (ochjagvillsättauppmittGretschsetnu!)

(thx Josh)