Tech shit

My Favorite WordPress Plugins. Jag har en annan bestyckning.

4-skull1.gif

Flash är skiten. Snart i en laptop nära dig.

4-skull1.gif

Enligt Symantec är Sverige ett paradis för hackare. Och det är den breda utbyggnaden av bredband som är en av bovarna i dramat. Och analysen är mycket roande eftersom Hellsten, expert på Symantec, trott att Sverige skulle ligga “bättre till” (dvs. inte vara så hackertätt) på grund av en hög datormognad… Låter ungefär som hur den amerikanska vapenlobbyn twistar logiken i att “om någon lär sig hantera ett vapen och får tillgång till det så använder man det inte.”.

4-skull1.gif

På årets CEBIT-mässa verkar Commodores comeback vara den största snackisen – åtminstone enligt di.se.

4-skull1.gif

161 miljarder gigabyte. Det är den elektroniska info som skapades förra året. Åtminstone om man ska tro IDC som än en gång valt att pyssla med sin märkliga sifferexcercis över hur mycket info som vi skapar. Och Internet växer så att det knakar. Det är ju inget nytt. Själv tycker jag det är intressant att IDC använder sig av förra århundradets medier för att försöka förklara det digitala mediet. En diskussion som tangerar den diskussion som skett på Användbart1 om hur vi fortfarande klickar på en bild av en diskett när vi ska spara -trots att fler och fler datorer inte enshar en diskettläsare.

4-skull1.gif

  1. I sig en motsägelsefull sajt om användbarhet eftersom den saknar en sökfunktion… []