Dömd till sex

Det här med svenska.
Aftonbladet smäller på med rubben:
”Sexdömd präst frikänd”
Låter ju som ett straff i sig – jag menar: att bli dömd till sex.
För det är ju faktiskt så – verbet döma har sin följd i att man döms till någonting – en påföljd. Vilket innebär att om det står ”livstidsdömd” så döms man till livstid och står det ”sexdömd” blir det faktiskt att man döms till sex. Vän av ordning kommer på peka att man också kan säga att man blir dömd för något. Men det är en senare utvidgning och är knappast indirekt förståelsebärande..

Andra bloggar om: , , , , ,