När är ett kors inte ett kors?

Det är onekligen intressant att en åklagare anser att ett keltiskt kors är en nazistisk symbol. Det här är lite problemet med att koppla samman symboler med hetslagstiftningen: att symboler har ett mycket subjektivt värde för olika användare. Att skapa ett statiskt symbolkodex kopplat till lagföring innebär en konstant fara för yttrandefriheten.

Det intressanta är att symbolen som här kallas ett ”keltiskt kors” dels har en mycket gammal historia, och används av många andra grupper som inte har någon som helst koppling till nynazism eller fascism. Exempelvis var Kyrkans Ungdoms symbol just ett keltiskt kors – och det borde därmed innebära att åklagaren i Jönköping lagför personer med gamla märken från Kyrkans Ungdom för hets mot folkgrupp. Åklagarens uttalande visar tyvärr en mycket grund kunskap om symbolik och ikonkunskap:

De representerar en våldsinriktad ideologi med förhärligande av den ariska rasen.

Nu kan man argumentera att åklagarens beslut grundar sig i en kontextualitet – att ringkorset bars tillsammans med andra symboler som därmed tillsammans renderar 17-åringen till att bli anklagad enligt hets-lagstiftningen. Problemet är att åklagaren inte menar detta utan uppenbarligen ser varje symbol i sig som hets mot folkgrupp.

Andra bloggar om: , , , , ,