Samma andas barn?

Den ryske borgmästaren som förbjudit Pride i Moskva med hänvisning till att homosexualitet är att likställa med alkoholism och att det är sataniskt och rektorn som anser att flickor har sig själva att skylla om pojkar inte kan hålla käft och fingrar i styr. De verkar bygga på samma nattståndna biologistiska grundsyn om hur människan fungerar. Fr a är den konserverande genom att det hela bygger på att inget någonsin går att förändra – att allt är i grunden alltid detsamma. Och icke att förglömma: samma biologistiska argument förs fram av rörelser på den vänsterfeministiska ytterkanten (däribland ROKS) men också av professorer som vill föra tillbaka jämställdhetssträvanden till en könsindelning.

Och nej, jag tillhör inte miljöivrarna när det handlar om vad som styr oss. Jag är väl medveten om att pojkar och flickor är mycket olika – och fortsätter vara det även om deras föräldrar, omgivning och sekundära andra arbetar hårt för att slipa bort miljöfaktorer som bestämmer könet. Men det är skillnad mellan att inse att det finns skillnader och att acceptera alla skillnader som önskade.

Andra bloggar om: , , , , ,