Jam i brainen

Det är inte lätt när man gör det för enkelt. I ett pressmeddelande förklarar enmansföretaget Brainjam vad de sysslar med och skriver:

elärande

Man borde kanske förklara för Bengt det här med bindestreck. Ett rätt bra koncept i vissa fall. Som det här.

(Det sorgligaste och samtidigt skojigaste är att företaget säger sig skriva diverse artiklar. Uppenbarligen utan bindestreck.)

Uppdatering:
(detta är ett svar som jag också skickade till Bengt som lyckades leta upp min jobbmail)

”Alldeles riktigt att jag var lite för hård. Och nej, jag har inget emot någon människa.

Däremot har jag en tanke bakom varför jag anser att uttrycket ”elärande” inte är bra som jag kommer att publicera när jag har tid men kort handlar det helt enkelt om förståelse och att ”ta läsaren i handen”. I svenska har man ingen direkt vana vid att sammanbinda en solitär bokstav med ett ytterligare ord, vilket innebär att ”e” bör följas av ett bindestreck. Du har fel när det gäller konsensus: Svenska Skrivregler är det konsensus alla kommunikatörer använder som måttstock och där kan du läsa på sid 99 och på 178 ff om detta.

Helt enkelt blir det ett stopp när man läser ”elärande” eftersom det lätt blir ”el-ärande”1 då som jag tidigare sagt vi svenskar helt enkelt är kassa på att förstå enbokstavsprefix. Det exempel du tog upp har löst problemet på ett annat sätt, dock osvensk, genom att använda en intra-versal i ”eLearning” som därmed fungerar som avgränsare för orddelarna.

Att i en informativ text skriva på ett sätt att läsaren riskerar att fastna och känna sig dum är inte speciellt kommunikativt eller säljande, vilket jag anser att ett idogt användande av ”elärande” handlar om. Och att marknadsföra sig som skribent men inte använda rätt svenska är kontraproduktivt.”

Som Albert påpekar nedan så handlar det om att välja det som anses som inarbetat, och en god grund är att använda det som är enklast för den minst insatte att förstå.

Uppdatering: Mer om språk och språkpoliser hos Journalisten.se (hattip Mymlan)

Uppdatering: ett annat ord som är lite knivigt att hantera är ”matris”. Exempelvis i artikeln ”ICA återkallar matris

Andra bloggar om: , , , ,

  1. Eller som många andra läst ”elände” []