Enklare så

Expressen väljer att försöka att slå ner på friskolorna genom att berätta att friskolan Prolympia ”ratar svaga elever”. Det är faktiskt inte det som är det intressanta utan uttalandet från Bo Fröderberg, ekonomichef på skol- och barnomsorgsförvaltningen i Jönköping:

säger till JP att ingen annan skola får extra resurser för att klara av de svaga eleverna.

Så… Prolympia är egentligen ärligare när de faktiskt påpekar att de inte har resurserna för de svaga eleverna – eftersom uppenbarligen ingen skola har det… Så problemet är knappast friskola vs. kommunal skola utan att kommunerna väljer att skära i stödet till elever med dyslexi och andra problem.

Andra bloggar om: , , , , ,