Fascisten och järnladyn

Det här säger väl allt om ”järnladyn”:

I Storbritannien sade en talesman för Margaret Thatcher att den förra premiärministern var ”djupt sorgsen” över beskedet om Pinochets död. Något officiellt uttalande var inte att vänta, men Thatcher skulle sända sina ”djupaste kondoleanser” till Pinochets familj.
Thatcher stödde alltid Pinochet och sade att Storbritannien stod i tacksamhetsskuld till Chile för hans hjälp under Falklandskriget mot Argentina 1982.