Många bloggar blir det

Every day 100,000 new blogs are created and 1.3 million posts are made

Det finns onekligen något i det där med ”men vem fan ska läsa då?”. Samtidigt så är fragmentariseringen oundviklig på alla håll. Det handlar inte längre (för marknaden) att ha så många som möjligt som läser/köper/tycker om utan om att rätt personer läser/köper/tycker om eftersom rätt personer skapar svallvågor runt sig – det som kallas (riktig och äkta) buzz-marketing1.

Andra bloggar om: , , ,

Uppdatering: Även gamla goda statistiken från Netcraft visar en stor utveckling av nya hemsidor på grund av bloggarna:

Antalet hemsidor har precis överstigit 100 miljoner, enligt företaget Netcraft som har följt internets utveckling sedan 1995. Antalet nystartade sidor har ökat explosionsartat på sistone, och enbart under de senaste veckorna har antalet ökat med ett par miljoner. Orsaken sägs till stor del vara bloggarnas enorma popularitet tillsammans med att det startas många nya nätbutiker.

  1. Mina tankar runt buzz marketing finns att läsa på Researcher » Buzz []