Åter till jorden

En av de mest briljanta observationerna som jag läst är den som gjordes runt fikabordet på The Blogger Formerly Known as Ensamma Mammans jobb.

Vanligtvis lyder analysen: Från jordbrukssamhället, till industrisamhället, till informationssamhället. Men två faktorer motverkar en samhällsutveckling där en större del av befolkningen arbetar med i informationssektorn. Den första är den ovan nämnda; miljöfrågor blir allt viktigare, och det kommer sannolikt att gynna det småskaliga jordbruket, och kanske också det småskaliga hantverket. Det andra är att den nya tekniken och framförallt användningssättet – t.ex. bloggar, youtube och wikipedia – medför ett fritidsbaserat och lättillgängligt skapande i informationssamhället. Det kommer helt enkelt inte att finnas så stora möjligheter att försörja sig på informations- och kulturframställning, för allt fler gör det gratis.

Därmed ökar såväl efterfrågan på och möjligheterna för ett arbetskraftintensivt jordbruk.

Kanske är fikabordsdiskussioner ungefär som de uträkningar som gjordes på restaurangnotor i Liftarens Guide till Galaxen. Det är där briljans uppkommer.

Vad gäller den oerhört intensiva diskursen om klimatförändringarna tror jag att det finns förklaringar som inte handlar om att det är nya insikter utan att det handlar om:

  • Informationen finns för alla att ta in. Det innebär också att informationen fragmentariseras och istället skapas enkla och högre ljudlighet i diskussionen. Det är inte så att det diskuteras vad som behöver göras i media utan om vad som kommer att hända.
  • Varje högkonjunktur skapar en behovstillfredsställelse som gör att människor har möjlighet att fundera över nästa steg i behovstrappan. Samtidigt så innebär en högkonjunktur också insikten om att det finns en gräns för framgången och att den beror på andra faktorer än rent ekonomiska.
  • Det har varit ett år med annorlunda väder. Istället för att förklara det med – vad de flesta statistiker även inom meterologin ändå anser – slumpen så tas det som intäkt för en klimatförändring.

Sans och måtta är det enda behov som är icke-tillfredsställt.

Uppdatering: Daniel tipsar om en ledarartikel i GP som tar upp problemet med ”den medialiserade domedagen”.

Andra bloggar om: , , , ,