Nästan vackert

Det är nästan vackert. The Man Without Content är brutalt tom. En sorts anti-blogg eller kanske en tänkvärd blogg att gå in på och kontemplentera över om ens egen blog ibland är precis så som hans.