Nötigt Stockholms Stad!

Men hallå!
Ett brandmannafackförbund förvägras att teckna kollektivavtal med bland annat Stockholms stad. Och intresseorganisationen för kommuner och landsting menar att det väl inte är så mycket att snacka om.

Det som inte framgår är att många kommuner i sina upphandlingar kräver att offererande företag har tecknade kollektivavtal. Bland annat Stockholms stad!

Vilka jävla nötter!