Återkommer

Återkommer när jag lagt sonen, sett CSI, skrivit två kreativa koncept för produkter som ännu inte finns, skrivit protokoll, påminnelsemailat en hoper folk och…