Några tankar om böcker och urkunder

I bokkullningen som pågår på olika ställen i bloggosfären svarade Batbut på följande sätt på frågan om böcker man önskade aldrig blivit skrivna:

Törs man säga alla religiösa ”pekböcker” av varianten Koranen, Bibeln osv eftersom de används i negativt syfte, som en ursäkt att starta krig och förföljelser

Hon är inte ensam om att svara på ett sånt sätt och hon fungerar enbart som ett exempel på när intelligenta personer inte riktigt har tänkt genom hela spektrat. Åtminstone enligt min synpunkt.

  1. Den första frågan man kan ställa sig är: används dessa urkunder bara i negativa syften? Ta Bibeln. Hade Moder Teresa, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King… det går att fortsätta rätt länge. Eller Koranen. Visserligen anser många att Malcolm X och Black Muslims/Nation of islam är för många kanske svårt att se som gott men i amerikanska fängelser och i South Bronx, South East DC gör det ett viktigt jobb för att rädda fr a unga svarta män från kriminalitet, knark och våld. Genom att använda Koranen. Eller de hinduiska och buddhistiska skrifterna. Utan dem ingen Dalai Lama eller ingen Gandhi.

    Skulle världen varit bättre utan dessa?

  2. Den andra frågan är: kan man skylla på böcker och på innehåll när det onda skapas av människors tolkningar? Det skulle inte vara speciellt svårt att göra religion av Kitty-böckerna, av Liftarens Guide… eller någon annan serie böcker. Och därigenom skapa en möjlighet till såväl goda som onda handlingar i namnet av ”guden”. Konsekvensen blir helt enkelt att vi, likt kejsaren av Kina, hamnar i en situation där inga böcker får finnas. Det skrivna ordet har alltid potential att tolkas utifrån människans egna intressen.

Så vad handlar det egentligen om? Knappast böckerna. Valet står emellan att se människan som potentiellt ond eller god. Och att använda böcker, urkunder och tankar så att det är bäst för störst antal människor.

Andra bloggar om: , , , , , , ,