Röstfiske

Daniel på Subjektiv.se har i ett fall av desillusion råkat skriva att han bjuder ut sin röst i riksdagsvalet. Media gick, i sann rötmånadsanda, igång på det. Men det blir inte rätt bara för att det skulle vara fel liksom. Kolla själv i Daniels uppdatering av händelseförloppet: Med i både Aftonbladet och GP.

Det intressanta är när Daniel läser lagen:

Den som mottager, låter åt sig utlova eller begär otillbörlig belöning för att i allmänt ärende rösta på visst sätt eller icke rösta, dömes, om det ej är mutbrott, för tagande av otillbörlig belöning vid röstning till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1977:103).

Det känns som om man skulle kunna anmäla varenda valtalande politiker för brott mot den lagen…

Andra bloggar om: , , , ,