Oj. Viss skillnad.

Deep|edition är kommentartät medan Researcher är tät på postningar (visserligen har den funnits sedan 2003 också). Skillnaden är däremot att Akismet jobbar klart hårdare för Researcher än för D|E. Och Bad Behavior petar rejält mycket på densamma (och dessa två är inlagda samtidigt på båda bloggarna).

Researcher:

There are currently 2,853 posts and 1,866 comments, contained within 43 categories.
Akismet has caught 4,886 spam for you since you first installed it.
Bad Behavior has blocked 737 access attempts in the last 7 days.

Deep|edition:

There are currently 629 posts and 2,043 comments, contained within 22 categories.
Akismet has caught 361 spam for you since you first installed it.
Bad Behavior has blocked 66 access attempts in the last 7 days.

Andra bloggar om: , , , , ,