Mer Skugge vs Tone B

Som jag tidigare skrivit så har Skugge valt att ge sig på Tone Bekkestad och hennes val att vara med på bilder i Slitz lista över Sveriges 100 sexigaste kvinnor1. Själv minns jag med förfäran Skugges eget utvik som visserligen enligt hennes idé var att visa ”hur kvinnor egentligen ser ut” men likförbannat handlade om att visa sig med få kläder på kroppen. Och DawnLord minns samma bilder och var snabbare att lägga upp dem.

Så frågan blir nu: Linda Skugge – anser du att det är frånvaron av kläderna per se som är Tone B:s misstag (något man lätt får för sig när du skriver ”tjejer, skyl er”. I sådana fall har ju din bildserie i underkläder samma fel? Eller beror det månne på att dina bilder publicerades i den ”fina” tidningen Bon medan Tone B är med i Slitz? Kan det vara så att du anser att värderingen ligger i vilket media det handlar om (något man lätt får för sig när du skriver om att lumparkillar runkar över Tones bilder).

Problemet är (som vanligt när det gäller Skugge) frånvaron av konsekvens. Hon är aldrig konsekvent och det har på senare tid blivit hennes adelsmärke. Tyvärr.

Andra bloggar om: , , , , ,

  1. Något såväl Resumé, Aftonbladet och de andra tidningarna liksom som Skugge själv väljer att utelämna eftersom det innebär att det inte är något ”utvik” per se och då kan man ju inte moralpanika på samma sätt. []