Om fildelning och ett demokratiskt underskott

Nu börjar politikerna totalt att tappa huvudet. Mest i frågan om fildelning. Fildelning i sig kan omöjligen vara olagligt eftersom det skulle innebära att hela internet rasar ihop: allt vi gör på internet handlar i princip om att dela filer. När du läser den här texten läggs den som en fil i din cache. Eller om du skickar iväg en Word-fil på jobbet så handlar det om fildelning. Hela uttrycket att ”legalisera fildelning” är helt enkelt en tidningsanka mas grande.

Så – frågan handlar inte om fildelning per se utan om att dela filer vars innehåll är skyddat av upphovsrätten, dvs. en person eller ett bolag har skapat originalet och har därmed rätten att ha kontroll ie. sälja kopiorna/rätten att kopiera. Så långt är de flesta av alla med – det är få nötter som ifrågasätter själva copyrightlagstiftningen. Men problemet ligger i att vi har ett system, en teknisk plattform, som gör det möjligt att dela med sig av såna filer. Skillnaden från förr (kassettband, brända cd) är att det är lättare och kvaliteten på kopiorna försämras inte oavsett hur många led den delats ut i. Och problemet är att lagar står sig slätt gentemot tekniska möjligheter. Och att skivbolag och filmbolag idogt försökt hålla kvar en obsolet atomär distributionsform.

Politiker har därför skapat lagar mot ”fildelning” (sic!) och de stora skiv- och filmbolagen har skapat kampanjer och organisationer likt Antipiratbyrån för att jaga ”lagbrytare”. Det hela har utvecklat sig till en komplex diskussion vars innehåll ligger på ett antal olika plan: legala, rättighetsmässiga, tekniska och moraliska. I bakgrunden ligger fortfarande skiv- och filmbolagens försök att upprätthålla sina gamla distributionssätt och döda nya former.

Tyvärr är den sk vindkantringen bland svenska politiker än en gång ett spel som styrs från de stora bolagen. En avgift (skatt) på bredband istället för att göra ”fildelning” illegal innebär att de stora bolagens distributionssätt kan fortsätta att uppehållas – och samtidigt slår en sån avgift bort benen på nya distributionssätt. Idén bakom är inte att ge artisterna betalt – idén är att göra det ointressant för användare att betala för digitala kopior via iTunes eller andra liknande nya e-affärer. Om fildelning blir legalt, och jag istället betalar en extra skatt på allt jag gör via mitt bredband kommer det inte längre vara vettigt att betala nio spänn per låt.

I den här frågan visar det sig att det finns ett klart underskott både av kunskap om den digitala verkligheten och ett rent demokratiskt underskott bland politiker och statliga tjänstemän. Men tyvärr också bland journalister och andra opinionsbildare. De styrs, på grund av ignorans1 eller okunskap, av idéer från smarta PR-firmor som avlönas av de stora mediabolagen.

Andra bloggar om: , ,

Uppdatering: Computer Sweden påpekar ungefär samma saker som jag:

Bland inställningarna till min Mac finns det en ikon märkt Fildelning. Men vänta lite? Fildelning? Är Steve Jobs kriminell? Var det inte Apple som skrev ”Don’t steal music” i stora annonser? Kommer man till The Pirate Bay om man klickar på ikonen? Kommer femtio poliser att störta in och beslagta min Mac för att det står Fildelning på en ikon?
Fildelning är en teknisk funktion som gör att gör att jag kan flytta filer mellan hårddiskarna på mina datorer. Jag kan sitta vid en dator och genom nätverket komma åt filer som finns på en annan dator.
Det är fildelning. Det är inte kriminellt. Det är inte mer kriminellt än att skicka e-post, bara enklare.
Men i tidningarna läser jag att fildelning ska förbjudas.

Och tyvärr, man behöver inte vara extremt konspiratoriskt lagd för att inse att den gode Oscar Swartz har vissa poänger när han kopplar ihop åklagare Roswalls nederlag i fråga om Kavkazcenter.com har gett honom ett speciellt ont öga mot webbhotellet PRQ vilket knappast gjorde honom mindre benägen att hjälpa till med tillslaget mot Pirate Bay (och att se till att varenda server togs om hand – oavsett om de tillhörde Pirate Bay eller någon annan).

(båda tipsen från Isobel: CS och Swartz)

  1. Lena Mellin tar som vanligt första pris i grenen ignorans: ”Vindflöjlarna i riksdagen ger dålig smak i munnen. Vågar man lita på dem i riktigt viktiga frågor?” dvs. fildelning och upphovsrätt är ingen ”viktig” fråga. []