Vad är en blogg?

Lidbom har fått ISSN för bloggen ”Vassa Eggen” men det satt långt inne. Läs den sedelärande berättelsen på Vassa eggen: Mellan blogg och syrén. Den intressanta diskursen ligger just i vad som definierar en ISSN-värd publikation gentemot en som inte kan räknas som en. Det som Lidbom visar genom sin ansökan är att det inte finns några enkla tekniska specifikationer som kan differentiera publikationer och vanliga webbloggar. Antagligen är inte innehållet en faktor att använda.

Lidbom själv funderar på om en möjlig väg att gå är det kommersiella uppsåtet, antal besökare eller ägarformen. Jag tror inte att det är möjligt att använda några traditionella differentiatorer mer än möjligen bloggens kommersiella uppsåt. Antal besökare är meningslöst eftersom det inte ens är funktionellt inom traditionell print. Ägarformen är ointressant utifrån att digital publicering inte kräver något mer än en dator, en internetuppkoppling och en bloggplattform.

Kanske har en annan bloggare ett möjligt svar. WorkBoxers har gjort en postning som försöker utröna det är Why do blogs exist? (via Blogging Pro) och kanske kan Olles fråga finna ett sorts svar här1

I guess it all depends on what you want to achieve with your blog.

Är det kanske intentionen med publikationen som borde styra vem som får ISSN-nummer? Varför inte? En klar publicistisk intention skulle kunna differentiera bloggar och andra publikationer som värdiga ett ISSN eller inte.

Andra bloggar om: , , , ,

  1. Visserligen diskuterar Workboxers det ur perspektivet ”Do blogs exist to increase the wealth of an owner? men jag tycker det är överförbart. []