Mors dag

Det är Mors dag. Själv har jag ingen mor att gratta. Fr a har jag ingen anledning att göra det. Hon valde – eller snarare valde hennes sjukdom – att låta mig gå igenom helvetet. Och tvingade mig till slut att bryta helt med henne – för att rädda mig själv. Och mina barn.

Mina barn har en mor. Som är värd att gratta.

Och grattis alla mödrar. Särskilt ni ensamstående. Som uppfostrar söner utan att göra dem illa. Polly, cree, Antira, Helene och flera andra. Grattis! Ni är värda alla rosor i hela världen.