Bloggen är inte mer än

Är politik verkligen det allra viktigaste som finns? Inte utan att man funderar när man läser Expressens lista över höstens hetaste bloggar, läser diskussionen om ryktesspridningen runt Lars Danielsson: exempelvis hos Promemorian som också visar i klart ljus att fru Ulvskog är ute och cyklar när hon påstår att socialdemokraterna inte har haft någon bloggstrategi.

I samma inslag hävdade Ulvskog också att det socialdemokratiska partiet “överhuvudtaget inte funnits med i den här världen”, mer än på enstaka individnivå. Socialdemokratin ska inte ha “fördjupat sig” i detta, då många av partiets medlemmar inte är “helt hemma i det här med datorer och nätet”.

Man kan onekligen tycka att kärr… förlåt… Ulvskog helt enkelt är jäkligt dissande mot sina egna partikamrater. Det hon ju säger är att “inom socialdemokratin finns få personer som förstår det här nya med Internet”

Det som händer är att det nu är de etablerade partierna, och fr a då socialdemokratin som har makten, känner sig hotade av bloggarna eftersom det är en omöjlighet att kontrollera kommunikationen runt sina frågor och sitt partivarumärke. Förut var det journalister som försökte förminska och förlöjliga bloggandet men media har fått inse att bloggandet kommer att fortsätta. Ulvskog väljer att köra en rätt unken strategi där hon använder ungefär samma argument som använts om Internet i allmänhet – är det inte porr så är det dårar (än så länge har det inte pratats om “att lära sig tillverka bomber”). Det är i det ljuset intressant att samma parti (ok, LO då men hello liksom) har valt att ta hit Joe Trippi för att prata om bloggstrategi i samband med val.

Ytterligare exempel på märkliga strategier gentemot bloggarna (och därmed också indirekta bevis på att bloggarna har fått makt) är exempelvis Observers Alexander Mason som menar att bloggandet i Sverige inte är [[citizen journalism]] utan mest använt av redan etablerade politiker och journalister.

Så – kommer bloggarna ha påverkan på utgången av valet? Antagligen – precis som alla andra media kommer ha olika sorters påverkan på ett val. Återigen har man gjort bloggar till något annat än ännu ett format för människor att skriva sina åsikter i.

Andra bloggar om: , , ,