ESC #8

Russkij russkij. Det här är onekligen en bra låt. Och sen kommer det en brutta upp från flygeln… och för de som inte sett semin blir det en spoiler…