ESC #6

En australiensiska som ser ut som en trafikolycka hjälper inte Tyskland. Inte heller att försöka spela på countrytrenden. Sen ska vi inte snacka om bakelseskapelsen hon har på sig…