Sök och finn

Lite märkliga sökningar som hittat hit innan jag söker mig ut i solen för att köpa snus:

Mindnote – lär mig hur jag blockar IP-nummer på ett riktigt sätt.