Sjödin får stöd av Olle

Onekligen har Olle Jansson vid arbetarekommunen i Norrtälje en alldeles egen tolkning av juridisk konvenans:

Vi har beslutat följa rättsprincipen att man inte är skyldig förrän man är dömd.

Eh… jo. Eller oskyldig. Däremot hur rätten ska se på en åtalad ligger att ingen ska anses skyldig innan dom faller. Den gode Olle snubblar till lite och visar snarare att han skiter fullständigt i rätten och redan anser att rättsmaskineriet är mindre intressant än socialdemokratiskt ryggdunkande.