Hacka Firefox

Mikrodatorn ger ett tips som gör att Firefox blir ännu bättre – genom att slippa att programmet äter internminne även i vilande läge. Det funkar jäkligt bra till och med!