Konspirationer

Stickan har läst Åsgårds bok om konspirationsteorier:

  1. En ständig kamp mellan det onda och det goda
  2. En apokalytpisk världsåskådning
  3. En tydlig antielitism och antiintellektualism
  4. En stark förlitan på utvalda fakta och detaljer
  5. En tro på att ingenting sker slumpartat och at allting hänger samman

Onekligen en smula likt vad som konstituerar Livets Ord (om man bortser från elitismen) och annan teokratisk religion.