1984

Svea Hovrätt prövar inte fildelning och kammaråklagare Håkan Roswall, som velat få domen skärpt för en man som gjort filmen Tredje vågen tillgänglig via DC++ menar att

påföljden är en viktig parameter för hur polis och åklagare kommer att hantera för fildelningsbrott i framtiden. Är straffet bara böter kan man exempelvis inte begära ut misstänkta fildelares ip-adresser från deras operatörer. Vill man komma åt enskilda, icke-kommersiella fildelare så krävs det en lagändring

Hur många tror inte att det snabbt kommer en lagändring som kommer att innebära att registrering tillåts även när det gäller brott som inte renderar fängelse på straffskalan? Problemet är att det kommer innebära att också andra mindre brott får utredas med samma kraft.

Hej och hå 1984.