Djupt förbannad

Alltså. Jag blir, å hela branschen vägnar, djupt förbannad på Pizza Grandiosa-reklamen! Det är en fullkomlig och ren idiotförklaring av såväl reklam och den specifika målgruppen för produkten… (för att inte tala om att copyn, manuset, skådespeleriet, scenografin och fotot suger).