Medienysvenska

Aftonbladet fortsätter sitt arbete med att förnya det svenska språket. Idag med ordet “våldsattack”. Det ska då uppenbarligen ses som en definition för att differentiera en sådan attack gentemot “verbalattack” och “sexattack”.