Utfall

Glömde dagens bild:

Min whiteboard efter ett kreativitetsanfall. Det hela borde ha utmynnat i en koncept-tagline, men jag gick och fikade istället…