Grönt ljus för mörkret?

Jonas skriver vist angående den friande domen av Åke Green i HD:

Slutsatsen blir att dagens dom är beklaglig i det korta loppet, men på sikt kan samhällsutvecklingen endast gynnas genom ett principfast värnande av yttrandefriheten. Bara med hjälp av detta kraftfulla demokratiska verktyg kan reaktionära cancersvulster till abnormiteter bekämpas på ett effektivt och bestående sätt.

Även ledaren i DN och PJ Just NU/Ledare är insiktsfulla och menar att den svenska lagstiftningen inte är synkad med den europeiska. Dumhet är inget brott.

Problemet är att fr a pingstvänner och andra fundamentalister nu, på kort sikt, kommer att ta den friande domen som förevändning till att vädra allsköns anti-hbt och anti-islamska åsikter. Det visar onekligen Greens självgoda smil och nya hatiska uttalanden mot alla som inte lever enligt hans synnerligen inkrökta exegetik:

– Det är ingen tvekan om att otukt är synd. Bibelläsarna borde kunna läsa innantill, men en del kolleger lever inte upp till det.

Det här befarar också Åsa Petersen på ledarplats:

Om man får säga att homosexuella är en cancersvulst, vad får man då inte säga? Åke Greens yttrandefrihet står mot homosexuellas personliga frihet. Samhället har idag valt helt fel sida att stå på.
Åke Greens frihet att vräka ur sig hat mot homosexuella har värderats högre än homosexuellas frihet från hot, våld och trakasserier. Det är allt en konstig tolkning av människorätten och människovärdet.

Och det är onekligen också oroande att andelen anmälda sk ”hatbrott” [pdf] mot homosexuella markant ökat under senaste åren, liksom liknande brott mot både judar och muslimer.

Ett annat problem är att JK för tillfället utreder anti-semitiska predikningar som hittats på band i moskén på Södermalm. Hur ska han nu ställa sig till dessa uttalanden i ljuset av HD-domen mot Green? Det blir oerhört märkligt om man ska, i religionens namn, uttala saker som att ”homosexuella är en cancersvulst på samhällskroppen” men inte, i religionens namn, uttala aversion mot judar. De båda är lika illa.

Expressen lyckas att fullkomligt missa hela essensen genom att på ettan ropa ut vad någon förvirrad folkpartist hävt ur sig och sedan spinna vidare på det i sin webbenkät:

Sjöberg är sannerligen en slaskredaktör.