Udda

Om jag jämför statistiken mellan deep|edition och Researcher.se så är det fler personer med Mac som besöker d|e än Researcher…