Readers

Google har släppt en betaversion av sin RSS-reader. Jag tror det kan bli en stark konkurrent till Bloglines. Observera kan. Som det är nu finns det för få funktioner för att jag ska börja att använda Googles Reader. Jag behöver kunna dela in mina feeds i olika kategorier – med över 300 stycken blir det omöjligt att ordna. Det är snyggt men samtidigt är det inte riktigt bra UI. Ännu.