Frisk som en nötkärna

Lyckan är stor på RFV och Försäkringskassan. Den hårda linjen har fungerat – människor sliter hellre ut sig totalt än sjukskriver sig:

Redan nästa år tros utgifterna minska med två miljarder kronor, dubbelt så mycket som försäkringskassan tidigare trodde. På försäkringskassan ser man först och främst prognosen som ett tecken på att ohälsan verkligen är på väg ner.

Visst kan det till en mindre del bero på det ändrade konjunkturläget, en högre medvetenhet hos arbetsgivarna och en annorlunda handläggning men den största delen av det svenska ”tillfrisknandet” lär tillskrivas Försäkringskassans nya hårda linje. Och det blir då sannerligen en filosofisk fråga om ohälsan verkligen blivit mindre eller om människor helt enkelt jobbar längre innan de faller igenom.

Men den frågan kommer aldrig att ställas av statsmakten – för de vill inte ha svar på den…

Källa:
Sveriges Radio – Ekot