En fyra böcker

Jag har varit i Fjollträsk så det får bli fredag på söndag istället: Fredagsfyran har temat Bibliotek:

1. När besökte du ett bibliotek senast?

Det var länge sen… Internet är mitt bibliotek och pockethandlaren min sugar-daddy…

2. Känner du att du har någon nytta av biblioteken?

Inte jag men jävlar i mig om någon börjar talla på dem!

3. Vad är det bästa du har hittat på ett bibliotek någon gång?

Eh… böcker…
Jag skulle nog tro att det ändå är Jean Paul Sartres ”Varat och intet” som, trots att jag inte förstod hälften så femton år som jag var, ändå påverkat mig mycket.

4. Finns det någonting biblioteken skulle kunna ändra på för att locka fler besökare?

Jag tycker inte biblioteken ska räkna besökare – det är inte nytta per capita som biblioteken handlar om utan om sann ”public service”. Bibliotek har varit kulturbärare över tidsepokerna och bör så vara även framöver.