Etikettarkiv: fildelning

Piratpartiet är inte TPB osv.

Gårdagens förvirrade nyhet om att TPB skulle få internetkoppling från Nordkorea var intressant. Först var det så sen var det inte så och sen var alla rätt osäkra. Och personer som tidigare skickat vidare det hela förklarade nu att det självklart var lulz och andra som också skickat det vidare valde att gå på Piratpartiet utifrån att man ansåg att det inte var förenligt med att kalla sig frihetsälskande och samtidigt låta världens hårdaste diktatur ge Internetlina till TPB.

Hello liksom.

För att citera Anna Troberg:

Lär er nu detta en gång för alla: Piratpartiet är inte The Pirate Bay. The Pirate Bay är inte Piratpartiet. Det är två fantastiska, men av varandra oberoende organisationer som till viss del arbetar parallellt mot samma mål utan att för den skull vara samma sak. Det är fakta. Det är bra att förhålla sig till fakta innan man twittrar loss.

Hur jävla svårt kan det vara att förstå? Piratpartiet och TPB är två vitt skilda organisationer. Motsvarande skulle vara att beskylla Vänsterpartiet för vad Svarta Blocket gör. Det hela tog sig smått surrealistiska uttryck. Liksom orerandet om ”men lite källkritik kan aldrig skada”. Det där är ett elitistiskt sätt att diskutera på. Att tracerouta och notera avvikelser är knappast så enkelt. Även Rick Falkvinge gick på det som kan det.  Liksom att TPB valde att gå ut med en verifiering.

Jag tycker det var ett rätt kasst lulz som kostar mer än det smakar opinionsmässigt.

Själv blir jag generellt trött på att ständigt läsa att jag skulle bara vilja ha gratis filmer och därför väljer att stödja Piratpartiet och genom åren diskuterat problemet med en immaterialrätt som totalt tappat koncepterna. För mig handlar det om något som är mycket större och jag är i sak rätt ointresserad av själva fildelningen – men menar att det är en del av den större frågan. Ett symptom snarare.

Men samtidigt måste man ta det faktum till sig att det sker. Inte alla sammanblandningar handlar om medvetna försök att undergräva Piratpartiets förtroende utan det finns ett problem där Piratpartiet ses som endast en sorts skapad yta för illegal fildelning och TPB. Ett sorts Sinn Fein snarare än separata organisationer som i vissa delar står för samma frihetliga ideologi. Som jag skrev igår runt att låta symbolen bli för stark och som jag skrivit tidigare så kan fildelningsfrågan komma att bli en black om foten. Som PP hela tiden måste hantera på ett balanserat sätt. Liksom att förstå att cyniska lulz inte är så bra för det som man vill uppnå.

Det finns självklart naivitet på båda sidor om staketet. Många väljer att se Internet som något som inte kan regleras och oroas inte för det. Medan andra menar att det är så – och samtidigt tycker fildelningen är den viktigaste frågan runt den regleringen. Inför foliehattande är vi alla lika. Bara att man väljer att sätta på sig hatten inför olika saker.

Nästa fråga blir då om Internet är så viktigt? Ja faktiskt. Ett öppet och fritt internet är lika viktigt som boktryckarkonsten, demokratiseringen genom skrivmaskinen och möjligheten att kommunicera via telefon.

Det är mer skrämmande hur tyst det är från andra partier om den här frågan.

Post #042 i #blogg100

Kopimismen en religion som utmanar

Jag brukar få rejält på huvudet när jag påpekar att ateister tenderar att hantera sitt försanthållande lika religiöst som personer med en teistisk tro. Definitioner av vad som är religion skiljer sig ofta utifrån vilket perspektiv man väljer. Man kan se religion som nödvändigt teistisk: och därmed kräver det en ontologisk förklaringsmodell (faktiskt kan ateismen mycket väl ses som detta då man väljer att tro att det inte finns något utanför det förklarliga) eller en psykologisk modell alternativt en sociologisk sådan.

Klassisk definition av religion tendererar att inrikta sig på att det måste finnas en gudom, en transcendent själ och övernaturlighet. Dock blir det problematiskt för diverse religionshatare nu då vi idag nu fått en ny religion i Sverige: kopimismen. Kopimismen är nu registrerat som religiöst samfund (att jiddra om att det krävs ett erkännande för att det ska vara på riktigt är att blanda bort korten). Enligt Det Missionerande Kopimistsamfundet handlar det om filkopiering och att dela med sig. Information och informationsvärde är heligt, kopiering är en sakramental handling:

  • Kopiering av information är etiskt rätt.
  • Spridande av information är etiskt rätt.
  • Remixande är en heligare typ av kopiering än den perfekta, digitala kopieringen, då remixande är korskopiering av en mångfald av information.
  • Att kopiera eller remixa information som förmedlats av en annan person ses som en akt av respekt och ett starkt uttryck för acceptans och kopimistisk tro.
  • Internät är heliga.
  • Kod är lag.

Rörelsen startades av Ung Pirat förra året, och har sökt registrering från Kammarkollegiet en längre tid och har nu officiellt utnämnts till religiöst samfund i Sverige (tillsammans med andra mer traditionella samfund). Det som onekligen kan kännas som ett sätt att än mer stöta sig med antipiratorganisationer har därmed inte bara utmanat de uttalanden som regeringen nu gör om att faktiskt kriminalisera en hel generation genom att börja jaga fildelare. Genom detta är det självklart så att man som kopimist kommer undan Ipred men det kommer att bli en knepig situation att förklara att vissa religioner får undantag i vissa saker men som kopimist inte bli det utifrån sin tro. Så oavsett vad surledaren i SvD säger så är det en minst sagt annorlunda situation vi fått när det gäller fildelningsdiskussionen. Att dissa möjligheterna att en anklagad kopimist faktiskt kan hävda att dess brott mot immateriallagen är ett uttryck för hans/hennes tro kommer kräva att domstolen väger brottets skada kontra den skada man gör genom att förneka en troendes rätt att utöva sin religion. När Sverige tillåter religiös omskärelse av pojkar både för judiska och muslimska trosutövare så är frågan hur man ska undvika att fildelning kan bli i samma fålla.

Men det utmanar också religionsdefinitionerna som både lärs ut och som många ateister hänger sig åt. En del kan säkert tycka att det är löjligt med en religion utan gud men utgår man från den forskning som exempelvis min gamla professor i religionsbeteendevetenskap Thorleif Pettersson hävdade så är det möjligt att definiera kopimism som religion (och därmed också ateism): en sociologisk religionsdefinition handlar om vad människor håller som heligt i samhället snarare än vad man anser finns utanför det iakttagbara som motsvarar en ontologisk religionsdefinition. Enligt Pettersson kan man idag därmed räkna saker som personlig integritet, självförverkligande och individens rätt till frihet räknas som religiösa försanthållanden. Eller filkopiering.

Att utse kopimismen till ett registrerat religiöst samfund innebär att Sverige får sitt första icke-teistiska samfund (edit: hur man ska se buddhismen kan man diskutera men då det enda samfund som är registrerat bland annat innehåller thailändsk buddhism som har klara inslag av teism så får det gälla som teistiskt) som har rätt ansöka om att ta ut medlemsavgift via skattsedeln och får ett rejält skydd enligt religionsfrihetslagen.

Så kopimismen kommer att spela roll på flera olika sätt framöver – något som en religion inte gjort på länge i Sverige. Det ska bli spännande att se.

Nyheten har fått rejält med internationell uppmärksamhet:

Uppdatering: Bland religionshistorikerna har det blivit en liten diskussion och det är intressant att diverse kritiker av min text inte verkar förstå grundläggande problematik i att definiera religion.

Uppdatering: Siewert Öholm menar att Kammarkollegiets beslut strider mot rätten att hålla något heligt. Han försöker sig inte på att definiera religion men det är genomgående att Öholm verkar tycka att den enda religionen är den kristna. Man kan lugnt säga att uttalanden från Öholm stärker kopimismens rätt att vara religion.