Det är inte lydiga barn som vi behöver

Not: har reviderat texten efter diskussioner med Ola Olofsson.

Underbart lugna och visa Lars H Gustafsson svarar mot den mycket spridda krönikan – eller konservativa spyan – från Ola Olofsson. Den sista texten har likeats mer än 91k, delats fyrtiotusen gånger har mängder med kommentarer på dessa olika platser. Självklart jättebra för HD och för Ola Olofsson. Ett litet klickmonster.

För självklart: föräldrar måste ta ansvar. Men varför? För att Ola ska slippa bli emotsagd av unga? För att barn ska veta både sin plats och hut?

Lars H Gustafsson anlägger ett intressantare perspektiv: att fostran handlar om barnets möjlighet att växa som individ – och därigenom som samhällsmedborgare.

För mig handlar fostran om närhet, engagemang, uppmuntran, tydlighet och ömsesidig respekt. Sådan fostran leder inte till blind lydnad. Vi får som vuxna vara beredda på att lyssna, förklara och ibland ändra oss när vi har fel.

Det är inget som Ola Olofsson verkar vara intresserad av. Inte heller de rättigheter som barn har från FN. Han vill ha ordning. Han vill att det ska vara som när han var liten. När alla visste sin plats. Där det var minimum av friktion.

Antingen ser jag till att minimera friktionen redan när barnen är små, eller tar jag den lätta vägen ut och släpper taget med det oundvikliga resultatet att friktionen ökar över tid.

Ola Olofssons text blir också intressant om man byter ut barn mot kvinnor och föräldrar mot män/makar. Man slängs då inte alltför långt tillbaka i tiden (kanske till då Ola var barn och allt var så bra). För kulturen förändras åt det bättre. Det är bara några få årtionden sedan det var en självklarhet att mannen hade ansvaret för kvinnan – och därmed hade kvinnan en underordnad ställning.

Vem har ansvaret för barn då? Ansvar är så mångfacetterat. Att stjälpa över allt ansvar för lärande på skolan är galet likaväl som att hävda att all fostran är föräldraansvar. Oavsett vilken (demokratisk) syn vi har på samhället så är samhällsbyggande och ansvar för att skapa ett gott samhälle allas. Med olika roller. För mig som libertarian framförallt individens eget ansvar. För att då skapa ett samhälle där individen är minsta gemensamma nämnaren krävs att varje barn får rätten att bli sin egen starka person. Det är något helt annat än vad Ola Olofsson kräver.

Ps: Ola Olofsson anser att det finns ett kodex hur hans text ska tolkas och de som tolkar det på annat sätt är oärliga:

 • Ola Olofsson

  Skärp dig! Du tar till samma knep som Lars H Gustafsson och tillskriver mig åsikter som jag inte har och som därmed inte heller finns med i min krönika. Det är kanon att det blir debatt om föräldraansvar och situationen i skolan i dag, men spela med schyssta kort annars kan det vara!

 • johejsan

  Seriöst (mannen). Hur tusan har du lyckats tolka ut all skit som du skrivit här ur Ola’s text. Be om ursäkt för f-n.

 • Den gången jag ber om ursäkt trots att jag inte anser att det är något fel pga av e anonym otrevligt kommentar. Den dagen är det fred på jorden.

 • Det får vara hur det vill. Det är ditt val att fortsätta debatten eller inte. Jag har reviderat några saker som kom till i ren ilska men i övrigt står jag för att din text är knappast svår och jag är knappast unik i att ha tolkat den på det här sättet.

 • Jaanus

  Tycker att både du och Lars har läst Olas text som fan läser bibeln. Hittade ingen argumentation för vare sig absolut lydnad eller brott mot barnkonventionen i Olas text. Det jag upplever att kritiken riktar sig emot en den ohållbara situationen där barn har alla rättigheter och inga skyldigheter, i många fall både hemma och i skolan.

  Sen blir det lite extra sensationellt när du pratar om att byta ut barn mot kvinnor – skulle du kunna förklara relevansen i den delen?

  Som förälder till fyra barn har jag sett otaliga situationer där barn uppenbarligen saknar respekt och empati för sina medmänniskor och där föräldrarna kapitalt har misslyckats att ta sitt ansvar. Det går inte heller att lägga ansvaret på skolan då denna i slutändan saknar både mandat och i många fall vilja att egentligen få till stånd en förändring.

  Det finns också många exempel i min omgivning där föräldrar övergått från att vara passivt underlåtande till att aktivt motverka skola exempelvis genom att aktivt försöka få en lärare sparkad för att han vill att barnen lämnar ifrån sig sina mobiltelefoner under lektionstid.

  Visst ska varje barn få bli sin egen starka person men är det ok att de sker på bekostnad av andra barns välmående? På vilket sätt bidrar att kalla sina klasskamrater för ”hora” till detta? Barn är inte färdigutvecklade och har därmed inte en helt mogen syn på sin omvärld eller förståelse för konsekvensen av handlingar. Här kommer skolans och föräldrarnas ansvar in, och i de fall där ett beteende skadar omgivningen måste det finnas utrymme att använda vissa mått av maktmedel. Det går oftast inte att argumentera framgångsrikt med någon som inte har förmåga att ta till sig argumentationen.

  Som ett exempel kan nämnas en utåtagerande kille i en av mina döttrars klass. Han var elak mot många och slog bland annat min dotter och försökte mobba flera personer. Efter ett tag var jag inte intresserad av skolans ”pågående dialog” med killen och hans föräldrar utan ringde helt enkelt föräldrarna och talade om för dem att om han slår min dotter igen polisanmäler jag och då får socialtjänst m.fl. ta över. De hävdade att deras son inte mådde bra, vilket han säkert inte gjorde, men ska min dotter lida för det? Hur länge? Några veckor senare bytte han skola.

 • Jessica Sandberg

  Tycker du har rätt i en sak: ”För att då skapa ett samhälle där individen är minsta gemensamma nämnaren krävs att varje barn får rätten att bli sin egen starka person”. Det var bra skrivet. Men…var skriver Ola att han inte tycker att varje barn får rätten att bli sin egen starka person?

  Stark person har inte med att var ohövlig, dålig attityd och att visa dålig respekt mot andra (vuxna, barn eller djur) att göra. I ett möte är du varumärket!

  Jag skulle aldrig värva någon till det lag jag tränar som har dålig attityd och som är ohövlig eller visar dålig respekt mot sina lagkamrater eller oss tränare. Jag skulle inte heller anställa någon i mitt företag som har dålig attityd eller är respektlös. Starka personer med bra attityd och respektfullhet måste vara målet för oss vuxna att lära vidare till nästa generation. Det är min tolkning av Olas (han heter Olofsson) text och även min personliga åsikt.

 • Det är möjligt att vi gör. Eller så handlar det om att tolka en text olika.

 • Pingback: Nazgûlen har lagt sig till ro – Olater - hd.se()