Houston. We got a political situation

  • Det är nu din erfarenhet och engagemang kring sociala medier kommer till nytta i ett slags examensarbete. Jag kan se dig framför mig som en Buddah, lite svävande i luften med alla FRA-trådar tätt sammanlänkade som ett finmaskigt nät över dina axlar. Var inte det poetiskt, så säg? : )

    Fredo’s last blog post..I mittens rike.

  • Det är nu din erfarenhet och engagemang kring sociala medier kommer till nytta i ett slags examensarbete. Jag kan se dig framför mig som en Buddah, lite svävande i luften med alla FRA-trådar tätt sammanlänkade som ett finmaskigt nät över dina axlar. Var inte det poetiskt, så säg? : )

    Fredo’s last blog post..I mittens rike.

  • Pingback: Kompassen i den digitala näsan at Deepedition()