De viktiga dagarna

Samtidigt som Frankrike och Italien drabbar samman i en sorts europeiska fotbollens motsvarighet till death match tänker jag runt dagen. En historisk dag idag och imorgon. För det viktiga är FRA-lagen och det som politikernas vansinniga förslag fört med sig. Jag började min dag i Stockholm tidigt imorse med tågresa och har sedan varit tvungen att jobba mest, men genom sociala medier – bloggar, mikrobloggning och rss har jag försökt följa debatten i riksdagen via livebloggande (opassande, Falkvinge – exempelvis den här, Anna Troberg aka Rosetta Sten och Projo mfl), mikrobloggskommentarer (exempelvis här och i massor av personliga kommentarer).

Den slutsats man kan dra är att det blir en återremiss. En återremiss som blir ett spel för gallerierna enligt vissa. Ett rakt nej hade varit bättre eller att riva upp och göra om. Det intressanta är att en fråga som uppenbarligen Alliansen trodde skulle gå enkelt att få igenom, och som fr a socialdemokraterna mest motsatte sig för syns skull blev en fråga som fick Alliansen att darra till; dels på grund av de politiker som insett att deras personval faktiskt är just personval: trots att det verkar som om Alliansens partier glömt sin egen önskan om mer personval.

De tunga salvor som remissinstanser och experter avlossat är inte att leka med. Magnus Norell sliter sönder hela grundbulten för lagförslaget – att det skulle skydda mot terrorism:

Om jag skickar ett sms till en kompis om att vi ska ses på Nytorget klockan 18 är det fortfarande ingen som vet att vi kommer att ha med oss självmordsvästarna som vi tidigare bestämt

Eller som många andra påpekat: finns mängder av sätt att komma runt FRA:s sökning. Följaktligen blir det i slutänden faktiskt vanligt folks mail som fiskandet sker i – och möjligen riktigt dumma terrorister (om man då kan kallas det…).

Men traditionella medier har, som vi tidigare påpekat, varit tysta tills de insåg att bloggarna faktiskt var det som hårt drev opinionen i frågan. Med konstant avoghet från vissa journalister – på deras egna bloggar (sic!). Marcus Svensson har uppenbarligen problem med sin egen ståndpunkt också. Sent omsider har även journalisterna helt enkelt insett att FRA-lagen innebär reella hot mot det fria ordet, den fria tanken, yttrandefrihet och till stor del den ”digitala tryckfriheten”.

Det finns ett antal slutsatser att dra från den senaste tidens diskussion och ”upp och nervända” opinionsbildning:

  • Bloggosfären har blivit en del av opinionsmakten. Det är inte längre likvärdigt att kalla bloggar ”dagbok på nätet” eller sätta likhetstecken mellan bloggar i gemen och modebloggar i synnerhet. Vidare: mediebloggarna är inte de som framträder när bloggarna blir en viktig del av det politiska samtalet (konversationen). (Läs Björn Mellstrands analys som för vidare diskussionen).
  • Piratpartiet har slutligen visat att de står för värden som går utöver fildelning och TPD. Ett antal av de ledande partifunktionärerna har drivit kampen. Vi är nog många som mer och mer ser PP som en reell politisk kraft med värderingar som är sant liberala och libertarianistiska.
  • Motståndet från traditionella medier mot bloggandet blir mindre och mindre, fler och fler börjar faktiskt förstå (förutom Svensson på smp) att bloggar kan fungera som informatorer, fördjupare och nivellerare av samma saker som journalisterna själva skriver om. Hegemonin luckras upp i journalisternas egna huvuden.
  • Ett antal politiker har visat sina sanna ansikten (eller undvikit att alls visa sig). Vissa kanske kan komma att vinna på det (Federley mfl som till synes vågat – om det verkligen är så kan man diskutera – stå upp mot partilinjen), andra kommer att förlora goodwill inom en del av sina led (Birgitta Ohlsson har varit märkbart tystlåten) respektive att ett antal politiker, däribland försvarsministern, visat på en skrämmande okunnighet och att inte insett det här med att vara folkvald. Då det inför nästa val nu finns en väl utbyggd bloggosfär så kommer detta komma tillbaka och bita dem i ändan bildligt talat.

Tyvärr är jag skeptisk till den återremittering som görs. Lagen kommer att gå igenom, med relativt små förändringar. Sverige går in i en era av demokratiskt moras där integritet och tankefrihet säljs ut på grund av ”kriget mot terrorism”. Intressant är också det faktum att varje svensk kommer att få betala det här via sin mobiltelefonräkning, sin internetfaktura etc.. Något som politiker glömt att berätta… Logiken bygger alltså på att vi ska betala för att bli avlyssnade av FRA utifrån tanken att någon som inte bor i Sverige kan skicka ett mail, ringa ett samtal över Sverige som har ett innehåll som kan vara terroristvinklat.

Det är ett virus – terrorismen sitter egentligen i vårt huvud (det är ju faktiskt själva grundtanken runt terrorism…). Men det finns alltså 349 personer som är beredda att sälja ut grundläggande mänskliga rättigheter, sina väljares personliga integritet på grund av detta virus.

Imorgon är en ny dag. Imorgon förändras Sverige i grunden. Till det sämre. Men bloggar och gräsrotsjournalistik har börjat att spira – kanske är det något gott i allt det onda. Politikerhydrornas huvuden har börjat att visa sig. Men det finns nu teknik och personer som inte tänker låta dem vinna.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,